2 Kronieken 17:7

SVIn het derde jaar nu zijner regering zond hij tot zijn vorsten, tot Ben-chail, en tot Obadja, en tot Zecharja, en tot Nathaneel, en tot Michaja, opdat men zou leren in de steden van Juda.
WLCוּבִשְׁנַ֨ת שָׁלֹ֜ושׁ לְמָלְכֹ֗ו שָׁלַ֤ח לְשָׂרָיו֙ לְבֶן־חַ֙יִל֙ וּלְעֹבַדְיָ֣ה וְלִזְכַרְיָ֔ה וְלִנְתַנְאֵ֖ל וּלְמִיכָיָ֑הוּ לְלַמֵּ֖ד בְּעָרֵ֥י יְהוּדָֽה׃
Trans.ûḇišənaṯ šālwōš ləmāləḵwō šālaḥ ləśārāyw ləḇen-ḥayil ûlə‘ōḇaḏəyâ wəlizəḵarəyâ wəlinəṯanə’ēl ûləmîḵāyâû ləlammēḏ bə‘ārê yəhûḏâ:

Algemeen

Zie ook: Obadja

Aantekeningen

In het derde jaar nu zijner regering zond hij tot zijn vorsten, tot Ben-chail, en tot Obadja, en tot Zecharja, en tot Nathaneel, en tot Michaja, opdat men zou leren in de steden van Juda.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וּ

-

בִ

-

שְׁנַ֨ת

jaar

שָׁל֜וֹשׁ

In het derde

לְ

-

מָלְכ֗וֹ

nu zijner regering

שָׁלַ֤ח

zond hij

לְ

-

שָׂרָיו֙

tot zijn vorsten

לְ

-

בֶן־

-

חַ֙יִל֙

tot Ben-chaïl

וּ

-

לְ

-

עֹבַדְיָ֣ה

en tot Obadja

וְ

-

לִ

-

זְכַרְיָ֔ה

en tot Zecharja

וְ

-

לִ

-

נְתַנְאֵ֖ל

en tot Netháneël

וּ

-

לְ

-

מִיכָיָ֑הוּ

en tot Michája

לְ

-

לַמֵּ֖ד

opdat men zou leren

בְּ

-

עָרֵ֥י

in de steden

יְהוּדָֽה

van Juda


In het derde jaar nu zijner regering zond hij tot zijn vorsten, tot Ben-chail, en tot Obadja, en tot Zecharja, en tot Nathaneel, en tot Michaja, opdat men zou leren in de steden van Juda.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!