2 Corinthiers 12:15

SVEn ik zal zeer gaarne de kosten doen, en voor uw zielen ten koste gegeven worden; hoewel ik, u overvloediger beminnende, weiniger bemind worde.
Steph εγω δε ηδιστα δαπανησω και εκδαπανηθησομαι υπερ των ψυχων υμων ει και περισσοτερως υμας αγαπων ηττον αγαπωμαι
Trans.egō de ēdista dapanēsō kai ekdapanēthēsomai yper tōn psychōn ymōn ei kai perissoterōs ymas agapōn ētton agapōmai

Algemeen

Zie ook: 2 Corinthiers 6:12

Aantekeningen

En ik zal zeer gaarne de kosten doen, en voor uw zielen ten koste gegeven worden; hoewel ik, u overvloediger beminnende, weiniger bemind worde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγω
ik
δε
En
ηδιστα
zal zeer gaarne
δαπανησω
de kosten doen

-
και
-
εκδαπανηθησομαι
ten koste gegeven worden

-
υπερ
voor
των
-
ψυχων
zielen
υμων
uw
ει
-
και
en
περισσοτερως
overvloediger
υμας
ik,
αγαπων
beminnende

-
ηττον
weiniger
αγαπωμαι
bemind worde

-

En ik zal zeer gaarne de kosten doen, en voor uw zielen ten koste gegeven worden; hoewel ik, u overvloediger beminnende, weiniger bemind worde.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!