2 Corinthiers 1:24

SVNiet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap; want gij staat door het geloof.
Steph ουχ οτι κυριευομεν υμων της πιστεως αλλα συνεργοι εσμεν της χαρας υμων τη γαρ πιστει εστηκατε
Trans.ouch oti kyrieuomen ymōn tēs pisteōs alla synergoi esmen tēs charas ymōn tē gar pistei estēkate

Algemeen

Zie ook: Blij-spreuken
1 Petrus 5:3

Aantekeningen

Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap; want gij staat door het geloof.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουχ
Niet
οτι
dat
κυριευομεν
wij heerschappij voeren

-
υμων
over uw
της
-
πιστεως
geloof
αλλα
maar
συνεργοι
medewerkers
εσμεν
wij zijn

-
της
-
χαρας
blijdschap
υμων
uwer
τη
-
γαρ
want
πιστει
door het geloof
εστηκατε
gij staat

-

Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap; want gij staat door het geloof.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!