2 Corinthiers 5:18

SVEn al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.
Steph τα δε παντα εκ του θεου του καταλλαξαντος ημας εαυτω δια ιησου χριστου και δοντος ημιν την διακονιαν της καταλλαγης
Trans.ta de panta ek tou theou tou katallaxantos ēmas eautō dia iēsou christou kai dontos ēmin tēn diakonian tēs katallagēs

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Colossenzen 1:20, 1 Johannes 2:2, 1 Johannes 4:10

Aantekeningen

En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τα
Die
δε
En
παντα
al deze dingen
εκ
zijn uit
του
-
θεου
God
του
-
καταλλαξαντος
verzoend heeft

-
ημας
ons
εαυτω
met Zichzelven
δια
door
ιησου
Jezus
χριστου
Christus
και
en
δοντος
gegeven heeft

-
ημιν
ons
την
-
διακονιαν
de bediening
της
-
καταλλαγης
der verzoening

En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!