2 Corinthiers 5:2

SVWant ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.
Steph και γαρ εν τουτω στεναζομεν το οικητηριον ημων το εξ ουρανου επενδυσασθαι επιποθουντες
Trans.kai gar en toutō stenazomen to oikētērion ēmōn to ex ouranou ependysasthai epipothountes

Algemeen

Zie ook: Romeinen 8:23

Aantekeningen

Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
ook
γαρ
Want
εν
in
τουτω
dezen
στεναζομεν
zuchten wij

-
το
die
οικητηριον
woonstede
ημων
met onze
το
-
εξ
uit
ουρανου
den hemel
επενδυσασθαι
is, overkleed te worden

-
επιποθουντες
verlangende

-

Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!