2 Corinthiers 5:9

SVDaarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn.
Steph διο και φιλοτιμουμεθα ειτε ενδημουντες ειτε εκδημουντες ευαρεστοι αυτω ειναι
Trans.dio kai philotimoumetha eite endēmountes eite ekdēmountes euarestoi autō einai

Aantekeningen

Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διο
Daarom
και
zijn wij ook
φιλοτιμουμεθα
zeer begerig

-
ειτε
hetzij
ενδημουντες
inwonende

-
ειτε
hetzij
εκδημουντες
uitwonende

-
ευαρεστοι
welbehagelijk
αυτω
om Hem
ειναι
te zijn

-

Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem welbehagelijk te zijn.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!