2 Corinthiers 8:7

SVZo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof, en in woord, en in kennis, en in alle naarstigheid, en in uw liefde tot ons, [ziet], dat gij ook in deze gave overvloedig zijt.
Steph αλλ ωσπερ εν παντι περισσευετε πιστει και λογω και γνωσει και παση σπουδη και τη εξ υμων εν ημιν αγαπη ινα και εν ταυτη τη χαριτι περισσευητε
Trans.all ōsper en panti perisseuete pistei kai logō kai gnōsei kai pasē spoudē kai tē ex ymōn en ēmin agapē ina kai en tautē tē chariti perisseuēte

Algemeen

Zie ook: Kennis, Geleerd

Aantekeningen

Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof, en in woord, en in kennis, en in alle naarstigheid, en in uw liefde tot ons, [ziet], dat gij ook in deze gave overvloedig zijt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Zo dan
ωσπερ
gelijk
εν
gij in
παντι
alles
περισσευετε
overvloedig zijt

-
πιστει
in geloof
και
en
λογω
in woord
και
gij ook
γνωσει
in kennis
και
en
παση
in alle
σπουδη
naarstigheid
και
en
τη
-
εξ
in
υμων
uw
εν
in
ημιν
ons
αγαπη
liefde
ινα
dat
και
en
εν
tot
ταυτη
-
τη
-
χαριτι
gave
περισσευητε
overvloedig zijt

-

Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof, en in woord, en in kennis, en in alle naarstigheid, en in uw liefde tot ons, [ziet], dat gij ook in deze gave overvloedig zijt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!