2 Thessalonicensen 1:1

SVPaulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, [welke is] in God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus:
Steph παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω
Trans.paulos kai silouanos kai timotheos tē ekklēsia thessalonikeōn en theō patri ēmōn kai kyriō iēsou christō

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Nieuwe Testament, Paulus (apostel), Silvanus, Thessalonicensen (brieven), Timotheus

Titel

Auteur

Ontstaan

Synopsis

 1. Hoofdstuk 1
  1. Groet en dankzegging (1:1-3)
  2. - Woorden van troost aan de vervolgde Gemeente (1:4-6)
   - Verschil tussen de glorieuze bestemming van de gelovige en het einde van de ongelovigen (1:7-12)
 2. Hoofdstuk 2
  1. Waarschuwingen tegen de valse leer met betrekking tot Jezus wederkomst (2:1-2)
  2. De gebeurtenissen die Jezus wederkomst zullen voorafgaan:
   • De afval (2:3)
   • De opkomst en zelfverheerlijking van de antichrist (2:3-4)
   • Toename van de wetteloosheid, van de zonde en valse tekenen (2:5-9)
   • Satan wordt vernietigd bij de komst van Christus (2:8)
   • Sterke verleidingen zullen de ongelovigen totaal van God wegtrekken (2:10-12)
  3. Oproep aan de gelovigen om vast te houden aan het ware Evangelie (2:13-15)
  4. Troostende zegebede (2:16-17)
 3. Hoofdstuk 3
  1. Paulus drukt zijn vertrouwen uit in de Gemeente:
   • Hij vraagt hun gebed (3:1-2)
   • Hij vertrouwt erop dat zij zullen gehoorzamen en standhouden (3:3-4)
   • Hij roept hen op geduldig te zijn in afwachting van Jezus komst en zich af te scheiden van de ongerechtigheid (3:5-6)
  2. Het voorbeeld van de apostel
   • Van een voorbeeldig leven (3:7)
   • Van zelfredzaamheid zonder beroep te doen op anderen (3:8-9)
   • Oproep tot ijver aan de gelovigen (3:10)
  3. Zegenbede en groet (3:16-18)

Aantekeningen

Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, [welke is] in God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παυλος
Paulus
και
en
σιλουανος
Silvánus
και
en
τιμοθεος
Timótheüs
τη
-
εκκλησια
aan de Gemeente
θεσσαλονικεων
der Thessalonicensen
εν
in
θεω
God
πατρι
Vader
ημων
onzen
και
en
κυριω
den Heere
ιησου
Jezus
χριστω
Christus

Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, [welke is] in God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus:

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!