2 Thessalonicensen 3:4

SVEn wij vertrouwen van u in den Heere, dat gij, hetgeen wij u bevelen, ook doet, en doen zult.
Steph πεποιθαμεν δε εν κυριω εφ υμας οτι α παραγγελλομεν υμιν και ποιειτε και ποιησετε
Trans.pepoithamen de en kyriō eph ymas oti a parangellomen ymin kai poieite kai poiēsete

Aantekeningen

En wij vertrouwen van u in den Heere, dat gij, hetgeen wij u bevelen, ook doet, en doen zult.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πεποιθαμεν
wij vertrouwen

-
δε
En
εν
in
κυριω
den Heere
εφ
van
υμας
-
οτι
dat
α
gij, hetgeen
παραγγελλομεν
bevelen

-
υμιν
wij
και
ook
ποιειτε
doet

-
και
en
ποιησετε
doen zult

-

En wij vertrouwen van u in den Heere, dat gij, hetgeen wij u bevelen, ook doet, en doen zult.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!