Efeziers 1:20

SVDie Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft [Hem] gezet tot Zijn rechter[hand] in den hemel;
Steph ην ενηργησεν εν τω χριστω εγειρας αυτον εκ νεκρων και εκαθισεν εν δεξια αυτου εν τοις επουρανιοις
Trans.ēn enērgēsen en tō christō egeiras auton ek nekrōn kai ekathisen en dexia autou en tois epouraniois

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
Psalm 110:1, Handelingen 2:34, 1 Corinthiers 15:25, Colossenzen 3:1, Hebreeen 1:2, Hebreeen 1:3, Hebreeen 10:12, 1 Petrus 3:22

Aantekeningen

Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft [Hem] gezet tot Zijn rechter[hand] in den hemel;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ην
Die
ενηργησεν
Hij gewrocht heeft

-
εν
in
τω
-
χριστω
Christus
εγειρας
heeft opgewekt

-
αυτον
Zijn
εκ
uit
των
-
νεκρων
de doden
και
en
εκαθισεν
heeft gezet

-
εν
tot
δεξια
rechter
αυτου
als Hij Hem
εν
in
τοις
-
επουρανιοις
den hemel

Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft [Hem] gezet tot Zijn rechter[hand] in den hemel;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!