Efeziers 1:9

SVOns bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.
Steph γνωρισας ημιν το μυστηριον του θεληματος αυτου κατα την ευδοκιαν αυτου ην προεθετο εν αυτω
Trans.gnōrisas ēmin to mystērion tou thelēmatos autou kata tēn eudokian autou ēn proetheto en autō

Algemeen

Zie ook: Romeinen 16:25, Efeziers 3:9, Colossenzen 1:26, 2 Timotheus 1:9, Titus 1:2, 1 Petrus 1:20

PrikkelLange zin


Aantekeningen

Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γνωρισας
bekend gemaakt hebbende

-
ημιν
Ons
το
-
μυστηριον
de verborgenheid
του
-
θεληματος
wil
αυτου
van Zijn
κατα
naar
την
-
ευδοκιαν
welbehagen
αυτου
Zichzelven
ην
hetwelk
προεθετο
Hij voorgenomen had

-
εν
in
αυτω
Zijn

Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!