Efeziers 2:11

SVDaarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;
Steph διο μνημονευετε οτι υμεισ ποτε τα εθνη εν σαρκι οι λεγομενοι ακροβυστια υπο της λεγομενης περιτομης εν σαρκι χειροποιητου
Trans.dio mnēmoneuete oti ymeis̱ pote ta ethnē en sarki oi legomenoi akrobystia ypo tēs legomenēs peritomēs en sarki cheiropoiētou

Algemeen

Zie ook: Besnijdenis, Hand (lichaamsdeel), Heiden, Heidenen, Profetie (OT), Voorhuid, onbesneden

Aantekeningen

Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διο
Daarom
μνημονευετε
gedenkt

-
οτι
dat
υμεις
gij
ποτε
die eertijds
τα
degenen, die
εθνη
heidenen
εν
waart in
σαρκι
het vlees
οι
en die
λεγομενοι
genaamd werdt

-
ακροβυστια
voorhuid
υπο
van
της
-
λεγομενης
genaamd zijn

-
περιτομης
besnijdenis
εν
in
σαρκι
het vlees
χειροποιητου
die met handen geschiedt

Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!