Efeziers 2:6

SVEn heeft [ons] mede opgewekt, en heeft [ons] mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
Steph και συνηγειρεν και συνεκαθισεν εν τοις επουρανιοις εν χριστω ιησου
Trans.kai synēgeiren kai synekathisen en tois epouraniois en christō iēsou

Algemeen

Zie ook: Ecclesiologie, Gemeente zijn, Jezus Christus

Aantekeningen

En heeft [ons] mede opgewekt, en heeft [ons] mede gezet in den hemel in Christus Jezus;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
συνηγειρεν
heeft mede opgewekt

-
και
en
συνεκαθισεν
heeft mede gezet

-
εν
in
τοις
-
επουρανιοις
den hemel
εν
in
χριστω
Christus
ιησου
Jezus

En heeft [ons] mede opgewekt, en heeft [ons] mede gezet in den hemel in Christus Jezus;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!