Efeziers 6:11

SVDoet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
Steph ενδυσασθε την πανοπλιαν του θεου προς το δυνασθαι υμας στηναι προς τας μεθοδειας του διαβολου
Trans.endysasthe tēn panoplian tou theou pros to dynasthai ymas stēnai pros tas methodeias tou diabolou

Algemeen

Zie ook: Ecclesiologie, Gemeente zijn, Wapenrusting (Geestelijke)
Colossenzen 3:12, 1 Thessalonicensen 5:8

Aantekeningen

Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ενδυσασθε
Doet aan

-
την
-
πανοπλιαν
de gehele wapenrusting
του
-
θεου
Gods
προς
opdat
το
-
δυνασθαι
kunt

-
υμας
gij
στηναι
staan

-
προς
tegen
τας
-
μεθοδειας
de listige omleidingen
του
-
διαβολου
des duivels

Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!