Ezechiel 1:28

SVGelijk de gedaante van den boog, die in de wolk is ten dage des plasregens, alzo was de gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des HEEREN; en als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van Een, Die sprak.
WLCכְּמַרְאֵ֣ה הַקֶּ֡שֶׁת אֲשֶׁר֩ יִֽהְיֶ֨ה בֶעָנָ֜ן בְּיֹ֣ום הַגֶּ֗שֶׁם כֵּ֣ן מַרְאֵ֤ה הַנֹּ֙גַהּ֙ סָבִ֔יב ה֕וּא מַרְאֵ֖ה דְּמ֣וּת כְּבֹוד־יְהוָ֑ה וָֽאֶרְאֶה֙ וָאֶפֹּ֣ל עַל־פָּנַ֔י וָאֶשְׁמַ֖ע קֹ֥ול מְדַבֵּֽר׃ ס
Trans.kəmarə’ēh haqqešeṯ ’ăšer yihəyeh ḇe‘ānān bəywōm hagešem kēn marə’ēh hannōḡah sāḇîḇ hû’ marə’ēh dəmûṯ kəḇwōḏ-JHWH wā’erə’eh wā’epōl ‘al-pānay wā’ešəma‘ qwōl məḏabēr:

Algemeen

Zie ook: Aangezicht, Gelaat, Regenboog, Wolken

Aantekeningen

Gelijk de gedaante van den boog, die in de wolk is ten dage des plasregens, alzo was de gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des HEEREN; en als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van Een, Die sprak.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

כְּ

-

מַרְאֵ֣ה

Gelijk de gedaante

הַ

-

קֶּ֡שֶׁת

van den boog

אֲשֶׁר֩

-

יִֽהְיֶ֨ה

-

בֶ

-

עָנָ֜ן

die in de wolk

בְּ

-

י֣וֹם

is ten dage

הַ

-

גֶּ֗שֶׁם

des plasregens

כֵּ֣ן

-

מַרְאֵ֤ה

alzo was de gedaante

הַ

-

נֹּ֙גַהּ֙

van den glans

סָבִ֔יב

rondom

ה֕וּא

-

מַרְאֵ֖ה

dit was de gedaante

דְּמ֣וּת

van de gelijkenis

כְּבוֹד־

der heerlijkheid

יְהוָ֑ה

des HEEREN

וָֽ

-

אֶרְאֶה֙

en als ik het zag

וָ

-

אֶפֹּ֣ל

viel ik

עַל־

-

פָּנַ֔י

op mijn aangezicht

וָ

-

אֶשְׁמַ֖ע

en ik hoorde

ק֥וֹל

een stem

מְדַבֵּֽר

van Een, Die sprak


Gelijk de gedaante van den boog, die in de wolk is ten dage des plasregens, alzo was de gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des HEEREN; en als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van Een, Die sprak.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!