Ezechiel 43:20

SVEn gij zult van deszelfs bloed nemen, en doen het aan zijn vier hoornen, en aan de vier hoeken der afzetsels, en aan den rand rondom; alzo zult gij het ontzondigen, en het verzoenen.
WLCוְלָקַחְתָּ֣ מִדָּמֹ֗ו וְנָ֨תַתָּ֜ה עַל־אַרְבַּ֤ע קַרְנֹתָיו֙ וְאֶל־אַרְבַּע֙ פִּנֹּ֣ות הָעֲזָרָ֔ה וְאֶֽל־הַגְּב֖וּל סָבִ֑יב וְחִטֵּאתָ֥ אֹותֹ֖ו וְכִפַּרְתָּֽהוּ׃
Trans.wəlāqaḥətā midāmwō wənāṯatâ ‘al-’arəba‘ qarənōṯāyw wə’el-’arəba‘ pinnwōṯ hā‘ăzārâ wə’el-hagəḇûl sāḇîḇ wəḥiṭṭē’ṯā ’wōṯwō wəḵiparətâû:

Algemeen

Zie ook: Bloed, Zonde

Aantekeningen

En gij zult van deszelfs bloed nemen, en doen het aan zijn vier hoornen, en aan de vier hoeken der afzetsels, en aan den rand rondom; alzo zult gij het ontzondigen, en het verzoenen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

לָקַחְתָּ֣

nemen

מִ

-

דָּמ֗וֹ

En gij zult van deszelfs bloed

וְ

-

נָ֨תַתָּ֜ה

en doen

עַל־

-

אַרְבַּ֤ע

het aan zijn vier

קַרְנֹתָיו֙

hoornen

וְ

-

אֶל־

-

אַרְבַּע֙

en aan de vier

פִּנּ֣וֹת

hoeken

הָ

-

עֲזָרָ֔ה

der afzetsels

וְ

-

אֶֽל־

-

הַ

-

גְּב֖וּל

en aan den rand

סָבִ֑יב

rondom

וְ

-

חִטֵּאתָ֥

alzo zult gij het ontzondigen

אוֹת֖וֹ

-

וְ

-

כִפַּרְתָּֽהוּ

en het verzoenen


En gij zult van deszelfs bloed nemen, en doen het aan zijn vier hoornen, en aan de vier hoeken der afzetsels, en aan den rand rondom; alzo zult gij het ontzondigen, en het verzoenen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!