Filemon 1:11

SVDie eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig; denwelken ik wedergezonden heb;
Steph τον ποτε σοι αχρηστον νυνι δε σοι και εμοι ευχρηστον
Trans.ton pote soi achrēston nyni de soi kai emoi euchrēston

Algemeen

Zie ook: Aanbevelingsbrief

Aantekeningen

Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig; denwelken ik wedergezonden heb;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τον
Die
ποτε
eertijds
σοι
-
αχρηστον
onnut
νυνι
nu
δε
was, maar
σοι
-
και
en
εμοι
mij
ευχρηστον
zeer nuttig
ον
denwelken
ανεπεμψα
ik wedergezonden heb

-

Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig; denwelken ik wedergezonden heb;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!