Filippenzen 3:16

SVDoch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons [daarin] naar denzelfden regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen.
Steph πλην εις ο εφθασαμεν τω αυτω στοιχειν κανονι το αυτο φρονειν
Trans.plēn eis o ephthasamen tō autō stoichein kanoni to auto phronein

Algemeen

Zie ook: Eensgezindheid
Romeinen 12:16, Romeinen 15:5, 1 Corinthiers 1:10, Galaten 6:16, Filippenzen 2:2, 1 Petrus 3:8

Aantekeningen

Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons [daarin] naar denzelfden regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πλην
Doch
εις
wij toe
ο
daar
εφθασαμεν
gekomen zijn

-
τω
-
αυτω
laat ons naar denzelfden
στοιχειν
wandelen

-
κανονι
regel
το
-
αυτο
laat ons hetzelfde
φρονειν
gevoelen

-

Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons [daarin] naar denzelfden regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!