Filippenzen 3:17

SVWeest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.
Steph συμμιμηται μου γινεσθε αδελφοι και σκοπειτε τους ουτωσ περιπατουντας καθως εχετε τυπον ημας
Trans.symmimētai mou ginesthe adelphoi kai skopeite tous outōs̱ peripatountas kathōs echete typon ēmas

Algemeen

Zie ook: 1 Corinthiers 4:16, 1 Corinthiers 11:1, 1 Thessalonicensen 1:6, 2 Thessalonicensen 3:9, 1 Petrus 5:3

Aantekeningen

Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

συμμιμηται
navolgers
μου
mede mijn
γινεσθε
Weest

-
αδελφοι
broeders
και
en
σκοπειτε
merkt op

-
τους
-
ουτως
degenen, die alzo
περιπατουντας
wandelen

-
καθως
gelijk
εχετε
hebt

-
τυπον
tot een voorbeeld
ημας
gij ons

Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!