Filippenzen 4:12

SVEn ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden.
Steph οιδα δε ταπεινουσθαι οιδα και περισσευειν εν παντι και εν πασιν μεμυημαι και χορταζεσθαι και πειναν και περισσευειν και υστερεισθαι
Trans.oida de tapeinousthai oida kai perisseuein en panti kai en pasin memyēmai kai chortazesthai kai peinan kai perisseuein kai ystereisthai

Algemeen

Zie ook: Lijden
1 Corinthiers 4:11, 2 Corinthiers 11:27

Aantekeningen

En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οιδα
ik weet

-
και
ook
ταπεινουσθαι
vernederd te worden

-
οιδα
ik weet

-
και
beide
περισσευειν
overvloed te hebben

-
εν
alleszins
παντι
alles
και
en
εν
in
πασιν
-
μεμυημαι
ben ik onderwezen

-
και
en
χορταζεσθαι
verzadigd te zijn

-
και
beide
πειναν
honger te lijden

-
και
en
περισσευειν
overvloed te hebben

-
και
-
υστερεισθαι
gebrek te lijden

-

En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!