Galaten 1:10

SVWant predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.
Steph αρτι γαρ ανθρωπους πειθω η τον θεον η ζητω ανθρωποις αρεσκειν ει γαρ ετι ανθρωποις ηρεσκον χριστου δουλος ουκ αν ημην
Trans.arti gar anthrōpous peithō ē ton theon ē zētō anthrōpois areskein ei gar eti anthrōpois ēreskon christou doulos ouk an ēmēn

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
1 Thessalonicensen 2:4, Jakobus 4:4

Dit vers vormt een overgang.


Aantekeningen

Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αρτι
nu
γαρ
Want
ανθρωπους
de mensen
πειθω
predik ik

-
η
of
τον
-
θεον
God
η
Of
ζητω
zoek ik

-
ανθρωποις
mensen
αρεσκειν
behaagde

-
ει
indien
γαρ
Want
ετι
ik nog
ανθρωποις
mensen
ηρεσκον
te behagen

-
χριστου
van Christus
δουλος
dienstknecht
ουκ
geen
αν
zo
ημην
ware ik

-

Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!