Galaten 1:17

ABIk ben niet teruggegaan naar Jeruzalem, naar hen die voor mij [al] apostelen waren;maar ik vertrok naar Araba en keerde weer terug naar Damascus.
SVEn ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen, die voor mij apostelen waren; maar ik ging henen naar Arabie, en keerde wederom naar Damaskus.
Steph ουδε ανηλθον εις ιεροσολυμα προς τους προ εμου αποστολους αλλ απηλθον εις αραβιαν και παλιν υπεστρεψα εις δαμασκον
Trans.oude anēlthon eis ierosolyma pros tous pro emou apostolous all apēlthon eis arabian kai palin ypestrepsa eis damaskon

Algemeen

Zie ook: Arabia, Arabië, Damascus, Jeruzalem
Handelingen 9:24, 2 Corinthiers 11:32

Aantekeningen

En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen, die voor mij apostelen waren; maar ik ging henen naar Arabië, en keerde wederom naar Damaskus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουδε
En ben niet
ανηλθον
wederom gegaan

-
εις
naar
ιεροσολυμα
Jeruzalem
προς
tot
τους
-
προ
degenen, die voor
εμου
mij
αποστολους
apostelen
αλλα
waren; maar
απηλθον
ik ging henen

-
εις
naar
αραβιαν
Arabië
και
en
παλιν
wederom
υπεστρεψα
keerde

-
εις
naar
δαμασκον
Damaskus

En ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degenen, die voor mij apostelen waren; maar ik ging henen naar Arabië, en keerde wederom naar Damaskus.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!