Galaten 3:8

SVEn de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, [zeggende]: In u zullen al de volken gezegend worden.
Steph προιδουσα δε η γραφη οτι εκ πιστεως δικαιοι τα εθνη ο θεος προευηγγελισατο τω αβρααμ οτι ενευλογηθησονται εν σοι παντα τα εθνη
Trans.proidousa de ē graphē oti ek pisteōs dikaioi ta ethnē o theos proeuēngelisato tō abraam oti eneulogēthēsontai en soi panta ta ethnē

Algemeen

Zie ook: Abraham, Geloof, Heiden, Heidenen, Vijf Solas
Genesis 12:3, Genesis 18:18, Genesis 22:18, Genesis 26:4, Genesis 49:10, Handelingen 3:25

Aantekeningen

En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, [zeggende]: In u zullen al de volken gezegend worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προιδουσα
te voren ziende

-
δε
En
η
-
γραφη
de Schrift
οτι
dat
εκ
uit
πιστεως
het geloof
δικαιοι
zou rechtvaardigen

-
τα
-
εθνη
de heidenen
ο
-
θεος
God
προευηγγελισατο
het Evangelie verkondigd

-
τω
-
αβρααμ
aan Abraham
οτι
-
ενευλογηθησονται
gezegend worden

-
εν
In
σοι
-
παντα
zullen al
τα
-
εθνη
de volken

En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, [zeggende]: In u zullen al de volken gezegend worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!