Handelingen 10:33

SVZo heb ik dan van stonde aan tot u gezonden, en gij hebt welgedaan, dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu [hier] tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is.
Steph εξαυτης ουν επεμψα προς σε συ τε καλως εποιησας παραγενομενος νυν ουν παντες ημεις ενωπιον του θεου παρεσμεν ακουσαι παντα τα προστεταγμενα σοι υπο του θεου
Trans.exautēs oun epempsa pros se sy te kalōs epoiēsas paragenomenos nyn oun pantes ēmeis enōpion tou theou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi ypo tou theou

Aantekeningen

Zo heb ik dan van stonde aan tot u gezonden, en gij hebt welgedaan, dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu [hier] tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εξαυτης
van stonde aan
ουν
Zo heb ik dan
επεμψα
gezonden

-
προς
tot
σε
-
συ
gij
τε
en
καλως
hebt welgedaan
εποιησας
-

-
παραγενομενος
dat gij hier gekomen zijt

-
νυν
nu
ουν
zijn dan
παντες
allen
ημεις
Wij
ενωπιον
voor
του
-
θεου
God
παρεσμεν
tegenwoordig

-
ακουσαι
om te horen

-
παντα
al hetgeen
τα
-
προστεταγμενα
bevolen is

-
σοι
-
υπο
van
του
-
θεου
God

Zo heb ik dan van stonde aan tot u gezonden, en gij hebt welgedaan, dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu [hier] tegenwoordig voor God, om te horen al hetgeen u van God bevolen is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!