Handelingen 13:27

SVWant die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, Dezen niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elken sabbat[dag] gelezen worden, [Hem] veroordelende, vervuld;
Steph οι γαρ κατοικουντες εν ιερουσαλημ και οι αρχοντες αυτων τουτον αγνοησαντες και τας φωνας των προφητων τας κατα παν σαββατον αναγινωσκομενας κριναντες επληρωσαν
Trans.oi gar katoikountes en ierousalēm kai oi archontes autōn touton agnoēsantes kai tas phōnas tōn prophētōn tas kata pan sabbaton anaginōskomenas krinantes eplērōsan

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem, Sabbat
Johannes 16:3, Handelingen 3:17, 1 Corinthiers 2:8, 1 Timotheus 1:13

Aantekeningen

Want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, Dezen niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elken sabbat[dag] gelezen worden, [Hem] veroordelende, vervuld;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
die
γαρ
Want
κατοικουντες
wonen

-
[εν]
die te
ιερουσαλημ
Jeruzalem
και
en
οι
-
αρχοντες
oversten
αυτων
hun
τουτον
Dezen
αγνοησαντες
niet kennende

-
και
hebben ook
τας
-
φωνας
de stemmen
των
-
προφητων
der profeten
τας
-
κατα
op
παν
elken
σαββατον
sabbat
αναγινωσκομενας
gelezen worden

-
κριναντες
veroordelende

-
επληρωσαν
vervuld

-

Want die te Jeruzalem wonen, en hun oversten, Dezen niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten, die op elken sabbat[dag] gelezen worden, [Hem] veroordelende, vervuld;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!