Handelingen 13:47

SVWant alzo heeft ons de Heere geboden, [zeggende]: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde.
Steph ουτως γαρ εντεταλται ημιν ο κυριος τεθεικα σε εις φως εθνων του ειναι σε εις σωτηριαν εως εσχατου της γης
Trans.outōs gar entetaltai ēmin o kyrios tetheika se eis phōs ethnōn tou einai se eis sōtērian eōs eschatou tēs gēs

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen
Jesaja 42:6, Jesaja 49:6, Lukas 2:32

Aantekeningen

Want alzo heeft ons de Heere geboden, [zeggende]: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτως
alzo
γαρ
Want
εντεταλται
geboden

-
ημιν
heeft ons
ο
-
κυριος
de Heere
τεθεικα
gesteld

-
σε
opdat gij
εις
tot
φως
een licht
εθνων
der heidenen
του
-
ειναι
zoudt zijn

-
σε
Ik heb
εις
tot
σωτηριαν
zaligheid
εως
tot aan
εσχατου
het uiterste
της
-
γης
der aarde

Want alzo heeft ons de Heere geboden, [zeggende]: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!