Handelingen 19:21

SVEn als deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in den Geest, Macedonie en Achaje doorgegaan hebbende, naar Jeruzalem te reizen, zeggende: Nadat ik aldaar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien.
Steph ως δε επληρωθη ταυτα εθετο ο παυλος εν τω πνευματι διελθων την μακεδονιαν και αχαιαν πορευεσθαι εις ιερουσαλημ ειπων οτι μετα το γενεσθαι με εκει δει με και ρωμην ιδειν
Trans.ōs de eplērōthē tauta etheto o paulos en tō pneumati dielthōn tēn makedonian kai achaian poreuesthai eis ierousalēm eipōn oti meta to genesthai me ekei dei me kai rōmēn idein

Algemeen

Zie ook: Achaea, Achaje, Jeruzalem, Macedonie, Paulus (apostel), Rome
Romeinen 15:25, Galaten 2:1

Aantekeningen

En als deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in den Geest, Macedonie en Achaje doorgegaan hebbende, naar Jeruzalem te reizen, zeggende: Nadat ik aldaar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
als
δε
En
επληρωθη
volbracht waren

-
ταυτα
deze dingen
εθετο
nam

-
ο
-
παυλος
Paulus
εν
in
τω
-
πνευματι
den Geest
διελθων
doorgegaan hebbende

-
την
-
μακεδονιαν
Macedonië
και
en
αχαιαν
Acháje
πορευεσθαι
te reizen

-
εις
naar
ιερουσαλημ
Jeruzalem
ειπων
zeggende

-
οτι
-
μετα
Nadat
το
-
γενεσθαι
zal geweest zijn

-
με
ik
εκει
aldaar
δει
moet

-
με
ik
και
ook
ρωμην
Rome
ιδειν
zien

-

En als deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in den Geest, Macedonië en Achaje doorgegaan hebbende, naar Jeruzalem te reizen, zeggende: Nadat ik aldaar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!