Handelingen 19:25

SVWelke hij samenvergaderd hebbende, met de handwerkers van dergelijke dingen, zeide: Mannen, gij weet, dat wij uit dit gewin onze welvaart hebben;
Steph ους συναθροισας και τους περι τα τοιαυτα εργατας ειπεν ανδρες επιστασθε οτι εκ ταυτης της εργασιας η ευπορια ημων εστιν
Trans.ous synathroisas kai tous peri ta toiauta ergatas eipen andres epistasthe oti ek tautēs tēs ergasias ē euporia ēmōn estin

Aantekeningen

Welke hij samenvergaderd hebbende, met de handwerkers van dergelijke dingen, zeide: Mannen, gij weet, dat wij uit dit gewin onze welvaart hebben;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ους
Welke
συναθροισας
hij samenvergaderd hebbende

-
και
met
τους
-
περι
van
τα
-
τοιαυτα
dergelijke dingen
εργατας
de handwerkers
ειπεν
zeide

-
ανδρες
Mannen
επιστασθε
gij weet

-
οτι
dat
εκ
wij uit
ταυτης
-
της
-
εργασιας
gewin
η
-
ευπορια
welvaart
ημων
onze
εστιν
hebben

-

Welke hij samenvergaderd hebbende, met de handwerkers van dergelijke dingen, zeide: Mannen, gij weet, dat wij uit dit gewin onze welvaart hebben;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!