Handelingen 1:6

SVZij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten?
Steph οι μεν ουν συνελθοντες επηρωτων αυτον λεγοντες κυριε ει εν τω χρονω τουτω αποκαθιστανεις την βασιλειαν τω ισραηλ
Trans.oi men oun synelthontes epērōtōn auton legontes kyrie ei en tō chronō toutō apokathistaneis tēn basileian tō israēl

Algemeen

Zie ook: Koninkrijk Gods
Mattheus 24:3

Aantekeningen

Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israël het Koninkrijk wederoprichten?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
μεν
-
ουν
Zij dan
συνελθοντες
die samengekomen waren

-
επηρωτων
vraagden

-
αυτον
Hem
λεγοντες
zeggende

-
κυριε
Heere
ει
-
εν
zult Gij in
τω
-
χρονω
tijd
τουτω
dezen
αποκαθιστανεις
wederoprichten

-
την
-
βασιλειαν
het Koninkrijk
τω
-
ισραηλ
aan Israël

Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!