Handelingen 22:10

SVEn ik zeide: Heere! wat zal ik doen? En de Heere zeide tot mij: Sta op, en ga heen naar Damaskus; en aldaar zal met u gesproken worden, van al hetgeen u geordineerd is te doen.
Steph ειπον δε τι ποιησω κυριε ο δε κυριος ειπεν προς με αναστας πορευου εις δαμασκον κακει σοι λαληθησεται περι παντων ων τετακται σοι ποιησαι
Trans.eipon de ti poiēsō kyrie o de kyrios eipen pros me anastas poreuou eis damaskon kakei soi lalēthēsetai peri pantōn ōn tetaktai soi poiēsai

Algemeen

Zie ook: Damascus

Aantekeningen

En ik zeide: Heere! wat zal ik doen? En de Heere zeide tot mij: Sta op, en ga heen naar Damaskus; en aldaar zal met u gesproken worden, van al hetgeen u geordineerd is te doen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπον
ik zeide

-
δε
En
τι
wat
ποιησω
zal ik doen

-
κυριε
Heere
ο
-
δε
En
κυριος
de Heere
ειπεν
zeide

-
προς
tot
με
mij
αναστας
Sta op

-
πορευου
en ga heen

-
εις
naar
δαμασκον
Damaskus
κακει
en aldaar
σοι
-
λαληθησεται
gesproken worden

-
περι
van
παντων
al
ων
hetgeen
τετακται
geordineerd is

-
σοι
zal met
ποιησαι
te doen

-

En ik zeide: Heere! wat zal ik doen? En de Heere zeide tot mij: Sta op, en ga heen naar Damaskus; en aldaar zal met u gesproken worden, van al hetgeen u geordineerd is te doen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!