Handelingen 22:21

SVEn Hij zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden.
Steph και ειπεν προς με πορευου οτι εγω εις εθνη μακραν εξαποστελω σε
Trans.kai eipen pros me poreuou oti egō eis ethnē makran exapostelō se

Algemeen

Zie ook: Heiden, Heidenen
Handelingen 9:15, Handelingen 13:2, Galaten 1:15, Galaten 2:8, Efeziers 3:8, 1 Timotheus 2:7, 2 Timotheus 1:11

Aantekeningen

En Hij zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ειπεν
Hij zeide

-
προς
tot
με
mij
πορευου
Ga heen

-
οτι
want
εγω
Ik
εις
tot
εθνη
de heidenen
μακραν
ver
εξαποστελω
afzenden

-
σε
zal

En Hij zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!