Handelingen 22:5

SVGelijk mij ook de hogepriester getuige is, en de gehele raad der ouderlingen; van dewelke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damaskus gereisd, om ook degenen, die daar waren, gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden.
Steph ως και ο αρχιερευς μαρτυρει μοι και παν το πρεσβυτεριον παρ ων και επιστολας δεξαμενος προς τους αδελφους εις δαμασκον επορευομην αξων και τους εκεισε οντας δεδεμενους εις ιερουσαλημ ινα τιμωρηθωσιν
Trans.ōs kai o archiereus martyrei moi kai pan to presbyterion par ōn kai epistolas dexamenos pros tous adelphous eis damaskon eporeuomēn axōn kai tous ekeise ontas dedemenous eis ierousalēm ina timōrēthōsin

Algemeen

Zie ook: Damascus, Hogepriester, Jeruzalem, Oudsten, Ouderling

Aantekeningen

Gelijk mij ook de hogepriester getuige is, en de gehele raad der ouderlingen; van dewelke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damaskus gereisd, om ook degenen, die daar waren, gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ως
Gelijk
και
ook
ο
-
αρχιερευς
de hogepriester
μαρτυρει
getuige is

-
μοι
mij
και
ik ook
παν
de gehele
το
-
πρεσβυτεριον
raad der ouderlingen
παρ
van
ων
dewelke
και
en
επιστολας
brieven
δεξαμενος
genomen hebbende

-
προς
tot
τους
-
αδελφους
de broeders
εις
ben naar
δαμασκον
Damaskus
επορευομην
gereisd

-
αξων
te brengen

-
και
om ook
τους
-
εκεισε
degenen, die daar
οντας
waren

-
δεδεμενους
gebonden

-
εις
naar
ιερουσαλημ
Jeruzalem
ινα
opdat
τιμωρηθωσιν
zij gestraft zouden worden

-

Gelijk mij ook de hogepriester getuige is, en de gehele raad der ouderlingen; van dewelke ik ook brieven genomen hebbende tot de broeders, ben naar Damaskus gereisd, om ook degenen, die daar waren, gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!