Handelingen 25:17

SVAls zij dan gezamenlijk alhier gekomen waren, zo heb ik, geen uitstel nemende, des [daags] daaraan op den rechterstoel gezeten, en beval, dat de man zoude [voor]gebracht worden;
Steph συνελθοντων ουν αυτων ενθαδε αναβολην μηδεμιαν ποιησαμενος τη εξης καθισας επι του βηματος εκελευσα αχθηναι τον ανδρα
Trans.synelthontōn oun autōn enthade anabolēn mēdemian poiēsamenos tē exēs kathisas epi tou bēmatos ekeleusa achthēnai ton andra

Aantekeningen

Als zij dan gezamenlijk alhier gekomen waren, zo heb ik, geen uitstel nemende, des [daags] daaraan op den rechterstoel gezeten, en beval, dat de man zoude [voor]gebracht worden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

συνελθοντων
gekomen waren

-
ουν
dan
αυτων
Als zij
ενθαδε
gezamenlijk alhier
αναβολην
uitstel
μηδεμιαν
zo heb ik, geen
ποιησαμενος
nemende

-
τη
-
εξης
des daaraan
καθισας
gezeten

-
επι
op
του
-
βηματος
den rechterstoel
εκελευσα
en beval

-
αχθηναι
zoude gebracht worden

-
τον
-
ανδρα
dat de man

Als zij dan gezamenlijk alhier gekomen waren, zo heb ik, geen uitstel nemende, des [daags] daaraan op den rechterstoel gezeten, en beval, dat de man zoude [voor]gebracht worden;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!