Handelingen 2:17

SVEn het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.
Steph και εσται εν ταις εσχαταις ημεραις λεγει ο θεος εκχεω απο του πνευματος μου επι πασαν σαρκα και προφητευσουσιν οι υιοι υμων και αι θυγατερες υμων και οι νεανισκοι υμων ορασεις οψονται και οι πρεσβυτεροι υμων ενυπνια ενυπνιασθησονται
Trans.kai estai en tais eschatais ēmerais legei o theos ekcheō apo tou pneumatos mou epi pasan sarka kai prophēteusousin oi yioi ymōn kai ai thygateres ymōn kai oi neaniskoi ymōn oraseis opsontai kai oi presbyteroi ymōn enypnia enypniasthēsontai

Algemeen

Zie ook: Dromen, Heilige Geest
Jesaja 44:3, Ezechiel 11:19, Ezechiel 36:27, Joel 2:28, Zacharia 12:10, Lukas 2:36, Johannes 7:38, Handelingen 10:45, Handelingen 21:9

Aantekeningen

En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εσται
het zal zijn

-
εν
in
ταις
-
εσχαταις
de laatste
ημεραις
dagen
λεγει
(zegt

-
ο
-
θεος
God
εκχεω
Ik zal uitstorten

-
απο
van
του
-
πνευματος
Geest
μου
Mijn
επι
op
πασαν
alle
σαρκα
vlees
και
en
προφητευσουσιν
zullen profeteren

-
οι
-
υιοι
zonen
υμων
uw
και
en
αι
-
θυγατερες
dochters
υμων
uw
και
en
οι
-
νεανισκοι
jongelingen
υμων
uw
ορασεις
zullen gezichten
οψονται
zien

-
και
en
οι
-
πρεσβυτεροι
ouden
υμων
uw
ενυπνια
zullen dromen
ενυπνιασθησονται
dromen

-

En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!