Handelingen 2:4

SVEn zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Steph και επλησθησαν απαντεσ πνευματος αγιου και ηρξαντο λαλειν ετεραις γλωσσαις καθως το πνευμα εδιδου αυτοισ αποφθεγγεσθαι
Trans.kai eplēsthēsan apantes̱ pneumatos agiou kai ērxanto lalein eterais glōssais kathōs to pneuma edidou autois̱ apophthengesthai

Algemeen

Zie ook: Heilige Geest, Pinksterfeest, Tongentaal, Tongen spreken
Mattheus 3:11, Markus 1:8, Markus 16:17, Lukas 3:16, Johannes 14:26, Johannes 15:26, Johannes 16:13, Handelingen 10:46, Handelingen 11:15, Handelingen 19:6

Aantekeningen

En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
επλησθησαν
vervuld

-
απαντες
zij werden allen
πνευματος
Geest
αγιου
met den Heiligen
και
en
ηρξαντο
begonnen

-
λαλειν
te spreken

-
ετεραις
met andere
γλωσσαις
talen
καθως
zoals
το
-
πνευμα
de Geest
εδιδου
gaf

-
αυτοις
hun
αποφθεγγεσθαι
uit te spreken

-

En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!