Handelingen 3:8

SVEn hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God.
Steph και εξαλλομενος εστη και περιεπατει και εισηλθεν συν αυτοις εις το ιερον περιπατων και αλλομενος και αινων τον θεον
Trans.kai exallomenos estē kai periepatei kai eisēlthen syn autois eis to ieron peripatōn kai allomenos kai ainōn ton theon

Algemeen

Zie ook: Tempel (Herodes, 3de)

Aantekeningen

En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξαλλομενος
hij, opspringende

-
εστη
stond

-
και
en
περιεπατει
wandelende

-
και
en
εισηλθεν
ging

-
συν
met
αυτοις
hen
εις
in
το
-
ιερον
den tempel
περιπατων
wandelde

-
και
en
αλλομενος
springende

-
και
en
αινων
lovende

-
τον
-
θεον
God

En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God.

____

En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!