Handelingen 4:23

SVEn zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen, en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden.
Steph απολυθεντες δε ηλθον προς τους ιδιους και απηγγειλαν οσα προς αυτους οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι ειπον
Trans.apolythentes de ēlthon pros tous idious kai apēngeilan osa pros autous oi archiereis kai oi presbyteroi eipon

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Oudsten, Ouderling
Handelingen 12:12

Aantekeningen

En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen, en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

απολυθεντες
zij, losgelaten zijnde

-
δε
En
ηλθον
kwamen

-
προς
tot
τους
-
ιδιους
de hunnen
και
en
απηγγειλαν
verkondigden

-
οσα
al wat
προς
tot
αυτους
hen
οι
-
αρχιερεις
de overpriesters
και
en
οι
-
πρεσβυτεροι
de ouderlingen
ειπον
gezegd hadden

-

En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen, en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!