Handelingen 4:28

SVOm te doen al wat Uw hand en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou.
Steph ποιησαι οσα η χειρ σου και η βουλη σου προωρισεν γενεσθαι
Trans.poiēsai osa ē cheir sou kai ē boulē sou proōrisen genesthai

Algemeen

Zie ook: Hand (lichaamsdeel)

Aantekeningen

Om te doen al wat Uw hand en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ποιησαι
Om te doen

-
οσα
al wat
η
-
χειρ
hand
σου
Uw
και
en
η
-
βουλη
raad
σου
Uw
προωρισεν
te voren bepaald had

-
γενεσθαι
dat geschieden zou

-

Om te doen al wat Uw hand en Uw raad te voren bepaald had, dat geschieden zou.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!