Handelingen 4:29

SVEn nu [dan], Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken;
Steph και τα νυν κυριε επιδε επι τας απειλας αυτων και δος τοις δουλοις σου μετα παρρησιας πασης λαλειν τον λογον σου
Trans.kai ta nyn kyrie epide epi tas apeilas autōn kai dos tois doulois sou meta parrēsias pasēs lalein ton logon sou

Algemeen

Zie ook: Vrijmoedigheid

Aantekeningen

En nu [dan], Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
τα
-
νυν
-
κυριε
Heere
επιδε
zie

-
επι
op
τας
-
απειλας
dreigingen
αυτων
hun
και
en
δος
geef

-
τοις
-
δουλοις
dienstknechten
σου
Uw
μετα
met
παρρησιας
vrijmoedigheid
πασης
alle
λαλειν
te spreken

-
τον
-
λογον
woord
σου
Uw

En nu [dan], Heere, zie op hun dreigingen, en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!