Handelingen 6:5

SVEn dit woord behaagde aan al de menigte; en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochie;
Steph και ηρεσεν ο λογος ενωπιον παντος του πληθους και εξελεξαντο στεφανον ανδρα πληρη πιστεως και πνευματος αγιου και φιλιππον και προχορον και νικανορα και τιμωνα και παρμεναν και νικολαον προσηλυτον αντιοχεα
Trans.kai ēresen o logos enōpion pantos tou plēthous kai exelexanto stephanon andra plērē pisteōs kai pneumatos agiou kai philippon kai prochoron kai nikanora kai timōna kai parmenan kai nikolaon prosēlyton antiochea

Algemeen

Zie ook: Ambten, Antiochie, Syrie (plaats), Apostelen, Diakenen, Filippus (diaken), Heilige Geest, Nicanor (diaken), Nicolaus (diaken), Parmenas (diaken), Prochorus (persoon), Proselieten, Stefanus, Timon
Handelingen 11:24, Handelingen 21:8

Aantekeningen

En dit woord behaagde aan al de menigte; en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochie;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ηρεσεν
behaagde

-
ο
-
λογος
dit woord
ενωπιον
aan
παντος
al
του
-
πληθους
de menigte
και
en
εξελεξαντο
zij verkoren

-
στεφανον
Stéfanus
ανδρα
een man
πληρης
vol
πιστεως
des geloofs
και
en
πνευματος
Geestes
αγιου
des Heiligen
και
en
φιλιππον
Filippus
και
en
προχορον
Próchorus
και
en
νικανορα
Nicánor
και
en
τιμωνα
Timon
και
-
παρμεναν
Pármenas
και
en
νικολαον
Nicoláüs
προσηλυτον
een Jodengenoot
αντιοχεα
van Antiochíë

En dit woord behaagde aan al de menigte; en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochië;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!