Hebreeen 1:13

SVEn tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechter[hand], totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten?
Steph προς τινα δε των αγγελων ειρηκεν ποτε καθου εκ δεξιων μου εως αν θω τους εχθρους σου υποποδιον των ποδων σου
Trans.pros tina de tōn angelōn eirēken pote kathou ek dexiōn mou eōs an thō tous echthrous sou ypopodion tōn podōn sou

Algemeen

Zie ook: Engelen, Voetbank
Psalm 110:1, Handelingen 2:34, 1 Corinthiers 15:25, Efeziers 1:20, Hebreeen 10:12

Aantekeningen

En tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechter[hand], totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προς
tot
τινα
welken
δε
En
των
-
αγγελων
der engelen
ειρηκεν
gezegd

-
ποτε
heeft Hij ooit
καθου
Zit

-
εκ
aan
δεξιων
rechter
μου
Mijn
εως
totdat
αν
-
θω
zal gezet hebben

-
τους
-
εχθρους
vijanden
σου
Ik Uw
υποποδιον
tot een voetbank
των
-
ποδων
voeten
σου
Uwer

En tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechter[hand], totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!