Hebreeen 1:14

SVZijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beerven zullen?
Steph ουχι παντες εισιν λειτουργικα πνευματα εις διακονιαν αποστελλομενα δια τους μελλοντας κληρονομειν σωτηριαν
Trans.ouchi pantes eisin leitourgika pneumata eis diakonian apostellomena dia tous mellontas klēronomein sōtērian

Algemeen

Zie ook: Engelen

Aantekeningen

Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beerven zullen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουχι
niet
παντες
allen
εισιν
Zijn zij

-
λειτουργικα
gedienstige
πνευματα
geesten
εις
die tot
διακονιαν
dienst
αποστελλομενα
uitgezonden worden

-
δια
om
τους
-
μελλοντας
zullen

-
κληρονομειν
beërven

-
σωτηριαν
dergenen wil, die de zaligheid

Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beerven zullen?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!