Hebreeen 1:3

SVDewelke, alzo Hij is het Afschijnsel [Zijner] heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter[hand] der Majesteit in de hoogste [hemelen];
Steph ος ων απαυγασμα της δοξης και χαρακτηρ της υποστασεως αυτου φερων τε τα παντα τω ρηματι της δυναμεως αυτου δι εαυτου καθαρισμον ποιησαμενοσ των αμαρτιων ημων εκαθισεν εν δεξια της μεγαλωσυνης εν υψηλοις
Trans.os ōn apaugasma tēs doxēs kai charaktēr tēs ypostaseōs autou pherōn te ta panta tō rēmati tēs dynameōs autou di eautou katharismon poiēsamenos̱ tōn amartiōn ēmōn ekathisen en dexia tēs megalōsynēs en ypsēlois

Algemeen

Zie ook: Zonde
2 Corinthiers 4:4, Filippenzen 2:6, Colossenzen 1:15

Aantekeningen

Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel [Zijner] heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter[hand] der Majesteit in de hoogste [hemelen];


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ος
Dewelke
ων
alzo Hij is

-
απαυγασμα
het Afschijnsel
της
-
δοξης
heerlijkheid
και
en
χαρακτηρ
het uitgedrukte Beeld
της
-
υποστασεως
zelfstandigheid
αυτου
Zijner
φερων
draagt

-
τε
en
τα
-
παντα
alle dingen
τω
-
ρηματι
door het woord
της
-
δυναμεως
kracht
αυτου
Zijner
δι
door
εαυτου
Zichzelven
καθαρισμον
nadat Hij de reinigmaking
ποιησαμενος
te weeg gebracht heeft

-
των
-
αμαρτιων
zonden
ημων
onzer
εκαθισεν
is gezeten

-
εν
aan
δεξια
de rechter
της
-
μεγαλωσυνης
der Majesteit
εν
in
υψηλοις
de hoogste

Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel [Zijner] heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter[hand] der Majesteit in de hoogste [hemelen];

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!