Hebreeen 2:3

SVHoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen, die [Hem] gehoord hebben;
Steph πως ημεις εκφευξομεθα τηλικαυτης αμελησαντες σωτηριας ητις αρχην λαβουσα λαλεισθαι δια του κυριου υπο των ακουσαντων εις ημας εβεβαιωθη
Trans.pōs ēmeis ekpheuxometha tēlikautēs amelēsantes sōtērias ētis archēn labousa laleisthai dia tou kyriou ypo tōn akousantōn eis ēmas ebebaiōthē

Algemeen

Zie ook: Mattheus 4:17, Markus 1:14, Hebreeen 12:25

Aantekeningen

Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen, die [Hem] gehoord hebben;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πως
Hoe
ημεις
zullen wij
εκφευξομεθα
ontvlieden

-
τηλικαυτης
indien wij op zo grote
αμελησαντες
geen acht nemen

-
σωτηριας
zaligheid
ητις
dewelke
αρχην
begonnen
λαβουσα
zijnde

-
λαλεισθαι
verkondigd te worden

-
δια
door
του
-
κυριου
den Heere
υπο
van
των
-
ακουσαντων
degenen, die gehoord hebben

-
εις
aan
ημας
ons
εβεβαιωθη
bevestigd is geworden

-

Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen, die [Hem] gehoord hebben;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!