Hebreeen 2:6

SVMaar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij hem bezoekt!
Steph διεμαρτυρατο δε που τις λεγων τι εστιν ανθρωπος οτι μιμνησκη αυτου η υιος ανθρωπου οτι επισκεπτη αυτον
Trans.diemartyrato de pou tis legōn ti estin anthrōpos oti mimnēskē autou ē yios anthrōpou oti episkeptē auton

Algemeen

Zie ook: Psalm 8:5

Aantekeningen

Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij hem bezoekt!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

διεμαρτυρατο
betuigd

-
δε
Maar
που
heeft ergens
τις
iemand
λεγων
zeggende

-
τι
Wat
εστιν
is

-
ανθρωπος
des mensen
οτι
dat
μιμνησκη
gedenkt

-
αυτου
Gij hem
η
of
υιος
zoon
ανθρωπου
de mens
οτι
dat
επισκεπτη
bezoekt

-
αυτον
Gij zijner

Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij hem bezoekt!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!