Hebreeen 3:8

SVZo verhardt uw harten niet, gelijk [het geschied is] in de verbittering, ten dage der verzoeking, in de woestijn;
Steph μη σκληρυνητε τας καρδιας υμων ως εν τω παραπικρασμω κατα την ημεραν του πειρασμου εν τη ερημω
Trans.mē sklērynēte tas kardias ymōn ōs en tō parapikrasmō kata tēn ēmeran tou peirasmou en tē erēmō

Algemeen

Zie ook: Beproeving, Verzoeking, Hart (lichaamsdeel), Verharding (v.h. hart), Woestijn
Exodus 17:2


Aantekeningen

Zo verhardt uw harten niet, gelijk [het geschied is] in de verbittering, ten dage der verzoeking, in de woestijn;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

μη
niet
σκληρυνητε
Zo verhardt

-
τας
-
καρδιας
harten
υμων
uw
ως
gelijk
εν
in
τω
-
παραπικρασμω
de verbittering
κατα
ten
την
-
ημεραν
dage
του
-
πειρασμου
der verzoeking
εν
in
τη
-
ερημω
de woestijn

Zo verhardt uw harten niet, gelijk [het geschied is] in de verbittering, ten dage der verzoeking, in de woestijn;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!