Hebreeen 6:11

SVMaar wij begeren, dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid bewijze, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe;
Steph επιθυμουμεν δε εκαστον υμων την αυτην ενδεικνυσθαι σπουδην προς την πληροφοριαν της ελπιδος αχρι τελους
Trans.epithymoumen de ekaston ymōn tēn autēn endeiknysthai spoudēn pros tēn plērophorian tēs elpidos achri telous

Aantekeningen

Maar wij begeren, dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid bewijze, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επιθυμουμεν
wij begeren

-
δε
Maar
εκαστον
dat een iegelijk
υμων
van
την
-
αυτην
dezelfde
ενδεικνυσθαι
bewijze

-
σπουδην
naarstigheid
προς
tot
την
-
πληροφοριαν
de volle verzekerdheid
της
-
ελπιδος
der hoop
αχρι
tot
τελους
het einde

Maar wij begeren, dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid bewijze, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!