Jakobus 2:11

SVWant Die gezegd heeft: Gij zult geen overspel doen, Die heeft ook gezegd: Gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden.
Steph ο γαρ ειπων μη μοιχευσησ ειπεν και μη φονευσησ ει δε ου μοιχευσεισ φονευσεισ δε γεγονας παραβατης νομου
Trans.o gar eipōn mē moicheusēs̱ eipen kai mē phoneusēs̱ ei de ou moicheuseis̱ phoneuseis̱ de gegonas parabatēs nomou

Algemeen

Zie ook: Echtbreuk, Overspel, Moord
Exodus 20:14, Mattheus 5:27

Aantekeningen

Want Die gezegd heeft: Gij zult geen overspel doen, Die heeft ook gezegd: Gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
γαρ
Want
ειπων
Die gezegd heeft

-
μη
Gij zult geen
μοιχευσεις
overspel doen

-
ειπεν
-

-
και
Die heeft ook
μη
Gij zult niet
φονευσεις
zult doden

-
ει
Indien
δε
maar
ου
geen
μοιχευσεις
overspel zult doen

-
φονευσεις
doden

-
δε
gij nu
γεγονας
geworden

-
παραβατης
zo zijt gij een overtreder
νομου
der wet

Want Die gezegd heeft: Gij zult geen overspel doen, Die heeft ook gezegd: Gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!