Jakobus 2:14

SVWat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken?
Steph τι το οφελος αδελφοι μου εαν πιστιν λεγη τις εχειν εργα δε μη εχη μη δυναται η πιστις σωσαι αυτον
Trans.ti to ophelos adelphoi mou ean pistin legē tis echein erga de mē echē mē dynatai ē pistis sōsai auton

Algemeen

Zie ook: Mattheus 7:26, Jakobus 1:23

Aantekeningen

Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τι
Wat
το
-
οφελος
nuttigheid
αδελφοι
broeders
μου
is het, mijn
εαν
indien
πιστιν
dat hij het geloof
λεγη
zegt

-
τις
iemand
εχειν
hij heeft

-
εργα
de werken
δε
en
μη
niet
εχη
heeft

-
μη
-
δυναται
Kan

-
η
-
πιστις
dat geloof
σωσαι
zaligmaken

-
αυτον
hem

Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!