Jakobus 4:10

SVVernedert u voor den Heere, en Hij zal u verhogen.
Steph ταπεινωθητε ενωπιον του κυριου και υψωσει υμας
Trans.tapeinōthēte enōpion tou kyriou kai ypsōsei ymas

Algemeen

Zie ook: Job 22:29, Spreuken 29:23, Mattheus 23:12, Lukas 14:11, Lukas 18:14, 1 Petrus 5:6

Aantekeningen

Vernedert u voor den Heere, en Hij zal u verhogen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ταπεινωθητε
Vernedert

-
ενωπιον
voor
του
-
κυριου
den Heere
και
en
υψωσει
verhogen

-
υμας
Hij zal

Vernedert u voor den Heere, en Hij zal u verhogen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!